При полагането на плочки върху вградено подово отопление, е възможно да възникне следният проблем - напукване на плочките и фугите.

Причината за това е, че подовото отопление причинява термично разширение на основата, лепилото и керамичното покритие. Тези използвани материали имат различен коефициент на термично разширение, съответно се разширяват различно. Затова, на границата между два различни материала възниква напрежение, което може да доведе до напукване на фуги и отлепване на плочки.
Не трябвя да се използват лепила на циментова основа, защото те не са еластични и се напукват.
Препоръчва се използването на специални фугиращи лепила с полимерни добавки, които остават достатъчно еластични след втвърдяване, и въпреки механичните въздействия не се разрушават.
При поставянето на плочки върху основи с вградено подово отопление, се препоръчва използването на специално създадени за целта продукти - лепило webercol Флекс и фугираща смес webercolor Premium.
Основните етапи са :
1. Трябва да се уверите, че основата е равна, суха и почистена. Отстраняват се издатините и стърчащите парчета.
Максималната разлика в нивата на пода не трябва да е повече от 7 mm. При по-големи неравности може да се използват ремонтен разтвор weber.tec 933 + weberprim 801 + weber.floor 4010.
2. За полагането на плочките се препоръчват лепила с висока остатъчна еластичност след втвърдяване - webercol Флекс или webercol Бял флекс.
Лепилото се нанася равномерно с назъбена маламашка. При плочи с размери над 40х40 см се препоръчва използването на силно еластични лепила с клас S1 - webercol Екстра флекс или weber.xerm.
За фугите, използвайте смес с полимерни добавки webercolor Premium и пластмасови кръстчета с минимална широчина 4 mm., като между крайните редове плочки и стените да има 10 mm фуга, която може да се запълни със силиконова паста. Така настилката ще поеме термичното разширение и ще се предотврати напукването на покритието и последващо отлепяне на плочки.

Материалите са взети от www.weber.bg

Как да слагаме плочки върху подово отопление

Tags подово отопление