На всяка сграда е необходима външна защита, „кожа”, която го защитава от повреди в резултат от въздействието на стихия и атмосферни условия. Покривът като част от обвивката на сградата играе решаваща роля за осигуряването на трайността на съоръжението, тъй като, бидейки горна повърхност на постройката, го предотвратява от проникването на вода през хоризонталните или наклони повърхности. Всички тези фактори правят покрива един от най-важните елементи на съоръжението.

Системите MasterSeal Roof образуват целево свързана, непрекъсната хидроизолационна мембрана, покриваща шевовете и местата на допир, които, по правило, са слабо звено във всяка хидроизолационна система. Системите MasterSeal Roof могат да се поставят на множество основи, в това число върху стар бетон, многопластови гипсо-картонени и дървени основи.

Системите MasterSeal Roof имат явно предимство пред традиционното хидроизолационно листово покритие, особено на покриви с надстройки, отвори за инженерни комуникации и сложни съоръжения. Освен това, течът от покрива може да бъде в много случаи отстранен без необходимост да се сваля стария хидроизолационен пласт. Това позволява осезаемо да се икономисва време и средства, а също така и намалява разходите за рециклиране на старите мембрани.
Повърхности без ограничения
Течните системи осигуряват възможност за лека обработка на дребните елементи, като бързо образува мембрана около тях без използване на шевове, готови лети детайли, механично закрепване или допълнителни покривки.
Системите MasterSeal Roof имат явно предимство пред традиционното хидроизолационно листово покритие, особено на покриви с надстройки, отвори за инженерни комуникации и сложни съоръжения. Освен това, течът от покрива може да бъде в много случаи отстранен без необходимост да се сваля стария хидроизолационен пласт. Това позволява осезаемо да се икономисват време и средства, а също така и намалява разходите за рециклиране на старите мембрани.
Лесна обработка на дребните детайли
Течните системи позволяват да се нанася непрекъсната мембрана върху големи повърхности без ограничения, шевове, съединения със застъпване и превързване.
Голяма експлоатационна трайност
Системите MasterSeal Roof може да се нанасят върху повърхности, които се подлагат на големи температурни колебания, въздействие на атмосферните условия и дъжд. Трайността в такива условия се осигурява без втвърдяване на покритието, неговото размекване или повреди, предизвикани от УФ-лъчение. Тези особени свойства осигуряват експлоатационна трайност до 25 години.

Хидроизолационните системи MasterSeal Roof се състоят от три различни пласта, които се нанасят върху основата в целеви свързан вид. Правилното съчетание на тези пластове спомага повишаването на експлоатационните характеристики и трайността на системата.
1. Грундове MasterSeal P - Осигуряващи адхезия на хидроизолационната система към всички основи.
2. Мембрани MasterSeal M -Осигуряващи на системата хидроизолационни свойства.
3. Довършителни покрития MasterSeal TC  -Защитават мембраната от въздействието на атмосферните условия и УФ-лъчение.
4. Основа
Хидроизолационните системи MasterSeal Roof може да се нанасят върху множество основи: бетон, стомана, циментова замазка, стъкло, армиран полиестер, дърво, шисти, битумни ролкови материали (хидромат).

Допълнителни предимства на системите MasterSeal Roof

  • Течни системи MasterSeal Roof за хидроизолация на покрива
  • Висока скорост на втвърдяване на покритието (скорост на втвърдяване на мембраната 30 сек.);
  • Устойчиви са на солна агресия, и на въздействието на минерални масла, бензин и киселини;
  • Формиране на монолитен пласт – липса на гънки, шевове или заварки.
  • Способност да покриват пукнатини;
  • Устойчивост на пробождане;
  • Материалът на покритието не се размеква при повишаване на температурите;
  • Висока еластичност (степен на разтягане 600 %);
  • Плътното прилепване осигурява адхезия на покритието към основата на 100 % от площта на повърхността без механично закрепване.  
  • Висока устойчивост на остаряване и хидролиза (не гние);
  • Устойчив срещу прорастване на корените на растения – прилага се при експлоатирани „зелени” покриви.

  Течни системи MasterSeal Roof за хидроизолация на покрива