Монтаж на подово отопление под ламинат.


Монтаж на подово отопление под ламинат.
1.Изчислете необходимата ви дължина на инфрачервено фолио и теплоотражаваща подкрепа. Определете къде ще бъде инсталиран терморегулатор. Фолиото не се инсталира в места, които ще бъдат заети с мебели.
2.Подгответе всички материали необходими за инсталиране.
3.Подгответе повърхността на пода. Под трябва да е идеално гладък и сух.
4. Сложете на подготвен под теплоотражаваща подкрепа. Теплоотражаваща подкрепа трябва да покрива цялата площ на Вашият под.
5.Нарежете фолио в съответствие с необходими размери. Дължина на една работеща лента с широчина 50см не трябва да надвиша 13 метра, дължина на една работеща лента с широчина 80см не трябва да надвиша 13 метра, дължина на една работеща лента с широчина 100см не трябва да надвиша 7 метра. Разстояние между две ленти на фолио не трябва да е по-малка от 1-2см. Започвайте да инсталирате фолиото в 10см от стената. Слагане на ленти една върху друга е забранено. Инфрачервено фолио се режи само по специални линии.
6.Закрепете фолио върху подкрепата. Можете да исползвате самозалепваща лента.

7. Свържете клеми с електрическите жици. Преди това трябва да сте разделили слоя на медната от сребърната лента за да можете да втъкнете единия край на клемата. Прекрепете здраво клемата към медно-сребърната лента, като я поставите така че единия край да е отгоре, а другия вкарайте вътре във фолиото и пресирате с клещи.
лед това свържете клемите с проводниците.
Ако не се закрепи здраво, може да възникне контактно съпротивление, затова бъдете внимателни. Свързвайте фолиото паралелно. Под клеми трябва да отрежете гнездо във изолацията и да ги поставите там за да не се получават неравности.
8. Изолирайте всички връзки с помоща на скоч на битумна основа и всички оголени страни на медната лента. След това фиксирайте  кабелите с помоща на обикновенно тиксо.
9. Прекрепете температурния датчик (термо сензорът) на долния край на термофолиото. Отрежете гнездо във изолацията за датчик и да поставете го там за да не се получават неравности.

10. Свържете термостата и проверете общата мощност чрез измервателен инструмент, докато тествате произвежданата топлина. Ако имате съществуващ контакт и ще го използвате за свързване със захранващата линия, трябва да имате предвид, че максималната мощност трябва да е 15 А.
11. Поставяне на изолационен матерал. Може да използвате обикновен изолационен материал - винил, като го закрепвате с обикновенно тиксо.
12.  Поставяне на покритието - ламинат, теракот и т.н.
13.  Инструктирайте потребителя за начина на работа с терморегулатора.