ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ, ПОСЕЩЕНИЕ, ПОЗОВАВАНЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
www.store.bgareal.com

С тези „Общи условия“ се уреждат, правата и задълженията на страните участници в това правоотношение при условията и смисъла на чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, като водещо начало и приложимото специфично законодателство по отношение на интернет пространството.

КОИ СМЕ НИЕ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в WARM.BG 

ВАРМ.БГ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203617628, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Антим I-ви, 69-71,офис4, представлявано от Роман Борисов, в качеството му на Управител, тел. 0878117101, e-mail: sofia@ihsm.eu , и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Адрес: гр. София, ул.Антим I-ви, 69-71,офис4, тел. 0878117101, e-mail: sofia@ihsm.eu

ВАРМ.БГ ООД УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.