Раирано инфрачервено фолио става за ламинат, паркет, балатум, килим. Даден модел можи да се исползва как-то освновна или допълнителна потоплителна система.

Това фолио е идеално за секционни пространства, които трябва да бъдат затоплени за определено време.Монтаж на инфрачервено отоплително фолио Enerpia

Tags Enerpia