Инфрачервеното отоплително фолио HeatLife, ще бъде положено в бетонна замазка.

Монтаж на инфрачервено отоплително фолио HeatPlus в кафе

Инфрачевено отоплително фолио: Heat Plus 240W

Цена за 1м2 = 60 лв.

Средна консумация: 20 ~ 60 Вт/ч. (отопление на ток)

Площ застлана с отоплително фолио 70% 

Може да се исползва както основно отопление.

  • Поставяме топлоизолационната подложка. ( AL-5mm)
  • Рязане на инфрачервеното отоплително фолио и запояване на проводниците.
  • Поставяне на терморегулатора и проверка на системата.
  • За допълнителна зашита от влага, след като сме монтирали и проверли система, покриваме с полиетилен, преди да направим бетонната замазка.

Инфрачервеното отоплително фолио в бетонна замазка

Tags Heat Plus