Новото поколение инфрачервено фолио е отлично решение за монтаж под ламинат и отопление в жилищни помещения.
● На този обект направихме подготвителни работи за монтаж на терморегулатора.
● На пода сложихме подложка Secura 5 мм.
● Съгласно предварително договорената с клиента схема, разделихме инфрачервеното фолио на ленти с нужната дължина.
● Изолирахме с изолационна лента PP разрезите на фолиото, след което запоихме кабел със сечение 1,5 кв.мм. към токопроводните медни ленти на фолиото. Изолирахме съединението на кабела с фолиото, с битумна лента IN.
● Направихме малък разрез в подложката, за да скрием кабела и точките на кабелното свързване. След това фиксирахме фолиото към подложката с помощта на монтажната лента OPP.
● Свързахме терморегулатора и го настроихме. (В настройките на терморегулатора е необходимо е да се активира допълнително  датчикът за измерване на температурата на пода).

Подово отопление на стая с IR фолио OKondol

Tags OKondol