Монтаж на подово отопление WSM / PROFIMAT върху топлоизолация Депрон, под плочки
Сметнете площта и обозначете местата в помещението, където искате да бъде поставено подовото отопление WSM/ PROFIMAT. Не се инсталира подово отопление под плътно стоящи мебели.
Препоръчваме Депрон като топлоизолираща подложка, да се слага само на местата под нагревателната кабелна рогозка. В този случай, имайте предвид, че ще има разлика от 6 до 8 мм между нивото на пода с подово отопление и нивото без подово отопление, което ще е необходимо да се изравни по време на полагането на плочките.
1. Върху саморазливащата се подова замазка, нанесете дълбокопроникващ грунт.
2. Залепете топлоизолацията Депрон (3mm) с лепило за Селитрон и Депрон (производител LogoDom), като спазвате технологията за този вид монтаж, описана в инструкцията. С валяк плътно притиснете топлоизолацията  Депрон плътно към подовата повърхност.
3. Сложете кабелните рогозки WSM/ PROFIMAT директно върху Депрон.
4. Запечатайте кабелните рогозки с тънък слой „гъвкава” хидроизолация (Ceresit CL51), като спазвате технологията за този вид монтаж, описана в инструкцията.
5. След като изсъхне хидроизолацията, залепете плочките със специално, super flexible лепило ( Ceresit CM17), което е подходящо за подово отопление.

Кабелни рогозки WSM върху Depron 3mm

Tags подово отопление